بهترین محصول پلی استر غیراشباع و اپوکسی را از ما بخواهید

عایق الکتریکی

عایق الکتریکی

این نوع رزین پلی استر غیراشباع بر پایه اورتو و ایزو فتالیک می باشد. این رزین ها در پوشش و عایق بندی قطعات و تجهیزات الکترونیکی نظیر مدارهای الکتریکی، سیستم های الکترونیکی و ... مورد استفاده قرار می گیرند. از طرفی با از بین بردن این نوع پوشش های پلیمری امکان بازیابی اطلاعات و استفاده مجدد از قطعات الکترونیکی وجود نخواهد داشت.