بهترین محصول پلی استر غیراشباع و اپوکسی را از ما بخواهید

لایه گذاری دستی

لایه گذاری دستی

این نوع رزین ها بر دو پایه اورتو و ایزوفتالیک می باشند. از جمله ویژگی های بارز این نوع رزین ها ویسکوزیته بالا، خواص مکانیکی مناسب و ... می باشد.