بهترین محصول پلی استر غیراشباع و اپوکسی را از ما بخواهید

قالب گیری

قالب گیری

این نوع رزین ها در صنعت قالب گیری و بخصوص مجسمه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع رزین ها دارای خواص مکانیکی مناسب، مقاومت به خوردگی و شیمیایی بسیار بالایی می باشند.