بهترین محصول پلی استر غیراشباع و اپوکسی را از ما بخواهید

صنایع سنگ

صنایع سنگ

سنگ های مصنوعی خود به دسته های کورین، کوارتز، سینک و روشویی تقسیم بندی می شوند. رزین های مورد استفاده دارای شفافیت، بی رنگ بودن، پیک گرمایی مناسب، عدم ترک خوردگی و ساب خوری مناسب باشد.