بهترین محصول پلی استر غیراشباع و اپوکسی را از ما بخواهید

صنایع دریایی

صنایع دریایی

از جمله مصارف اصلی صنعت رزین در صنایع دریایی و شناور سازی می باشد. رزین های مورد استفاده در این صنایع دارای خواص مکانیکی بسیار بالا، مقاومت به خوردگی بالا و مقاومت به شیمیایی بالا می باشند. همچنین رزین های مورد استفاده در این صنعت دارای تاییدیه دریایی موسسه رده بندی ایرانیان و آسیا می باشند.
fa_IRPersian