ژلکوت غلیظ کار با کاردک

ریال1.200.000

دسته:

توضیحات

کاربرد ها

 • Button typ صنایع دکمه سازی
 • Engineered stone سنگ مصنوعی و سینک سازی
 • Chemical resstant applications مقاومت شیمیایی رشته پیچی الیاف
 • Filament winding
 • SMC-BMC- Hot press 1% TBPB- RTM and infusion Could press ایزوفتالیک
 • Continuous laminating
 • Acrylic backing
 • Casting type مناسب ریخته گری فیلرخوری بالا
 • Putty and filer type مناسب بتونه فیلرخوری بالا
 • Pultrosion پالتروژن
 • Low styrene emission/LSE
 • Flume retard ant ضد آتش