بهترین محصول پلی استر غیراشباع و اپوکسی را از ما بخواهید

ویسکوزیته (μ) یک سیال نشان دهنده مقاومت آن در برابر تغییر شکل در یک نرخ معین است. هر چه ویسکوزیته کمتر باشد، رزین راحت تر جریان می یابد. ویسکوزیته رزین به طور قابل توجهی در شیمی و فرمولاسیون متغیر است. طبق تعریف علمی، ویسکوزیته معیاری برای سنجش مقاومت یک ماده در برابر تغییر شکل است. برای مایعات، در پاسخ به تنش های برشی تحمیلی است.